در حال بارگذاری ...

Logo
bg

درباره ما

نام نشريه:روزنامه سپهر ایرانیان

دوره انتشار:روزانه

زبان:فارسی

صاحب امتياز:سیده طناز جعفری

مدير مسئول:سیده طناز جعفری

محل انتشار:تهران

گستره توزيع:سراسر ایران

تلفكس:۳۲۲۴۱۰۰۶

نشاني دفتر مركزي:تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبروی برج سپهر بانک صادرات طبقه ۵واحد۱۹

سايت اختصاصي:www.sepehriraniannews.ir

نشاني پست الكترونيك:sepehr.alborz93@gmail.com